Решение

Механички

Пристаниште во рудникот

Енергетска моќност

Автомобилство

Градење на бродови

Индустрија за јаглен