Главни и придружни двојни носачи на електричен дигалка за количка